BACH INVENTIONER OCH SINFONIOR

Rolf Lindblom presenterar som första svenska pianist

Johann Sebastian Bachs samtliga inventioner och sinfonior.

 

Inventionerna och Sinfoniorna, hela samlingen går av praktiska skäl under benämningen ”Inventioner” består av femton tvåstämmiga och lika många trestämmiga stycken. Syftet med verket är uppenbarligen pedagogiskt och troligen avsett för klaverspelare och kompositörer i vardande, två företeelser som Bach uppmuntrade sina talrika elever till. Undervisningen i klaverspel och komposition gick hand i hand. Innan Bach lät sina elever spela sviter och det tempererade klaveret, måste inventionerna studeras in till mästarens belåtenhet. Bach förordade en sångbar spelstil. Varje invention genomför ett karakteristiskt tema ur en enda idé som inleder stycket.

 

Genomförandet kan ske i form av fuga, som en kanon eller i dubbel kontrapunkt, och dessa tekniker blandas fritt men lyckas på ett enastående sätt vara konsekvent i den musikaliska tanken. I slutet av de tvåstämmiga inventionerna skriver Bach: ”nu följer femton sinfonior med tre obligata stämmor.” Vid ett djupare studium av alla trettio kompositionerna erfar man naturligtvis att det inte bara är användandet av samma tonalitet som binder samman styckena. Båda serierna har samma mål; det pedagogiska och det tekniska, men inte bara det, utan därtill karaktärsstycken av högsta rang.

 

 

INNEHÅLL

 

Johann Sebastian Bach

1-30. Inventions and Sinfonias BWV 772-801

 

 

Rolf Lindblom, piano

 

 

Total speltid: 54 min.

Inspelad i Studio 3, Sveriges Radio, Stockholm

Utgivningsdatum: 2007-10-15

IMP0601

Köp direkt här:

180 kr.

"Han spelar flyhänt och elegant, så att de intrikata mönstren och stämflätningarna känns som härliga lekar, och musiken flyter fram, leende och tyngdlöst."

Stig Jacobson, Tidningen HIFI