Böcker

Jag älskar dig obegripliga liv

Per Ragnar

Signe är 97 år och bor vid en kyrkogård.
Hon växte upp i Karlshamn.
Hennes mostrar såldes till Danmark, som slavar.

Som kyrkoherdfru kom hon till Tyskland, under nazismens framväxt. Hon såg med egna ögon hur nationens kvinnor ställdes i Führerns tjänst, hur barnen fostrades att bli Hitlerkopior.

Tiden att tala har kommit

Per Ragnar

Adelsmannen Nicolaus Magni sänds av Gustav Vasa till Martin Luthers universitet i Wittenberg. I Sverige, i klostret Glatjärn, skriver en okänd munk ner sina tankar. Deras gemensamma vittnesbörd ger oss spännande och dramatiska inblickar i ett omvälvande skede av svensk historia.

Please reload