framsida lovenuherren.jpg

 

180 kr.

Loven nu Herren - Andliga sånger från dåtid och nutid

Att sång är välgörande för vår hälsa är inte någon hemlighet. Regelbundet kan vi läsa i ny forskning om de positiva effekterna av att sjunga tillsammans, något som den andliga sångtraditionen bidragit starkt till genom åren. Förutom att sprida ett budskap genom ordet har den också bidragit och bidrar till viktig gemenskap i olika former.

 

Inom Ersta diakoni har den andliga sången alltid haft en naturlig plats i olika verksamheter sedan Ersta grundades på 1800-talet. Detta krävde efter hand en egen sångbok som i sin senaste upplaga från 1955 fick namnet Loven nu Herren. I denna samlas närmare 170 sånger hämtade från olika håll varav flera av dem sjungs vid olika tillfällen ännu idag.

 

På denna CD framför Gustaf Sjökvists kammarkör under ledning av Patrik Sandin ett antal av dessa sånger tillsammans med några nykomponerade stycken av bland andra Anna-Karin Klockar, Lars Roos och Ingunn Ligaarden. Flera av dessa är här inspelade för första gången och får tillsammans rymmas under titeln Andliga sånger från dåtid och nutid.

 

INNEHÅLL

 

1.    Kom, låt oss Herren lova
Text: Paul Nilsson Musik Gottfred Matthison-Hansen
2.    Nu bryter ljuset fram
Text: Joseph Halldorf Musik: Ingunn Ligaarden
3.    Jesu kär, var mig när
Text: Lina Sandell Musik: Tysk melodi från 1800-talet
4.    Herrens bön
Musik: Lars Roos Körbearbetning: Lennart Stripple
5.    Han ned till mig sig böjde
Text: Eva vom Thiele-Winckler Översättning: Ida Granqvist Musik: Svensk folkvisa
6.    Du, som av kärlek varm
Text: Sylvanus Dryden Phelps Översättning: Erik Nyström Musik: Robert Lowry
7.    I Guds tystnad får jag vara
Text: Jonas Jonsson Musik Fredrik Sixten
8.    Gud, vår Fader, kröne dig
Text och musik: okänd
9.    Det susar genom livets strid
Text: Carl Boberg Musik: okänd
10.    Hell dig, julafton
Text: Charlotte af Tibell Musik: okänd
11.    I himmelen
Text: Laurentius Laurinius, Johan Åström Musik: Skånsk folkmelodi Körsats: Ingunn Ligaarden
12.    Så var du en länk
Text: Pär Lagerkvist Musik: Lars Roos Arrangemang: Sven-David Sandström
13.    Stillhetens karta
Text: Joseph Halldorf Musik: Ingunn Ligaarden
14.    Kors och krona
Text: Ur Den svenska psalmboken från 1819 (Psalm 123) resp 1937 (Psalm 168). Musik: Per Ulrik Stenhammar
15.    Aftonbön
Text: Karin Boye Musik: Anna-Karin Klockar
16.    Fader vår, i dina händer 
Ur Cecilia Text: Augustin Kock Musik: okänd
17.    Bred dina vida vingar  
Folklig koral efter Björn Ståbi, ursprungsvariant från Setesdal, Norge
Text: Lina Sandell Arrangemang: Anders Nyberg

18.    Vår Herres, Jesu Kristi nåd
Text och musik: G. F. Hilmer

 

Total speltid: 48:03 min. 

Inspelad i Ersta kyrka, Stockholm av Bertil Alving i januari 2020.

Utgiven i samarbete med Ersta diakoni.

IMP2022